Publication:

Garcia, Gemma - Moro Garcia, Antonio - Tuset Bertan, Francesc: La seu episcopal d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX. Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2009. (Documenta, 8), (Institut Català d’Arqueologia Clàssica 2008) (2010)

Author(s): Pietrobono S

    • Type of Article: Book review
    • Journal: Histara - Les comptes rendus
    • Publication type: Review
    • Bibliographic status: Published