Skip to main content

School Development Evaluation Tool (SDET)

School Development Evaluation Tool (SDET)

Enhancing and supporting professional discussions for school development and analysing school improvement

What is the School Development Evaluation Tool?

The purpose of the tool is twofold:

  1. To be used by teachers and leaders to enhance and support professional discussions about school policy and/or evaluations of the schoolwork in connection with school development.
  2. To serve as an analytical tool in studies on school improvement.

The theoretical background of the tool is based on concepts of individualised learning, democratic and student-centred practices and the school as a learning community.

The tool consists of six main strands:

  • Internal structure and leadership
  • Policy making, internal evaluation and professional development
  • Physical learning environment
  • Students
  • Teachers
  • Parents and community relations

Each strand includes several categories. The development of each category is described using a five-point scale of sequential stages.

The first stage outlines 20th century school practices in Iceland. The 5th stage outlines a vision of the future for school practices with reference to ideas regarding individualised and cooperative learning, learning in democracy and/or the school as a learning community.

SDET instructions image

Matstæki um þróun skólastarfs

Tilgangur með tækinu er tvíþættur: Í fyrsta lagi geta kennarar og stjórnendur nota það til að auðvelda og styrkja faglega umræðu um skólastefnu og/eða mat á skólastarfi. Í öðru lagi má nota það sem greiningartæki við athuganir í tengslum við umbætur í skólastarfi. Faglegur bakgrunnur tækisins hvílir á hugtökum um einstaklingsmiðað nám, lýðræðislega kennsluhætti eða nemendamiðað skólastarf og skólann sem námssamfélag. Tækið byggir á sex meginþáttum: Skipulag og stjórnun; Stefnumörkun, innra mat og starfsþróun; Námsumhverfi; Nemendur; Kennarar og Foreldrar og grenndarsamfélag. Hver þáttur geymir nokkra undirþætti. Þróun hvers undirþáttar er lýst á fimmskiptum kvarða þróunarstiga. Fyrsta stigið endurspeglar starfshætti íslenskra skóla á 20. öld. Fimmta stigið endurspeglar framtíðarsýn um skólastarf með vísan til hugmynda sem varða einstaklingsmiðað nám og samvinnunám, nám í anda lýðræðis og skólann sem námssamfélag.

Downloads

School Development Evaluation Tool instructions in English

School Development Evaluation Tool in English

School Development Evaluation Tool in Swedish

School Development Evaluation Tool instructions in Icelandic

School Development Evaluation Tool in Icelandic

School Development Evaluation Tool Instructions in Portuguese

School Development Evaluation Tool in Portuguese

Feedback

All of the tools and accompanying resources that appear on this website are going to be trialled in schools between September 2020 and December 2021. They are therefore not the final versions.

We are keen to have feedback from any practitioners (not part of a project trialling school) who come across our tools and use them during this time frame. Please provide your feedback below.

You can also Tweet about what you did (and share photos) through #CollaborativeReDesignwithSchools

Erasmus + logo