Skip to main content

Stories of Educational Spaces (SES)

Tracking the past, present and potential future use of educational spaces

What is stories of educational spaces?

SES is a dialogue tool for use in school development processes. The tool creates awareness about the qualities and shortcomings of the physical learning environment by opening up conversations about the past, present and potential future uses of selected places.

In the tool’s activities, well-liked and/or interesting places at the school are selected, explored and further developed through the use of knowledge, imagination and storytelling.

The tool may contribute to an increased awareness of the physical environment and its significance and use for well-being and educational purposes. In addition, the tool may contribute to the development of a shared place-based affiliation. The tool can be used for smaller, self-driven development processes of the physical learning environment and as a prelude to both smaller and larger renovation projects carried out by external partners.

The tool is ideal for creating dialogues about spaces between teachers, students, school leaders and architects as workshops can be held across the various groups 

Tools instructions - Stories of Educational Spaces PDF

Stories of Educational Spaces workshop manual PDF

SES instructions image

 If you are interested in finding out how the Stories of Educational Spaces (SES) tool was used across different contexts (e.g. type of space, age range, country etc), please read the SES Tool overview which can be found in the Resources section:

 https://www.ncl.ac.uk/cored/resources/tool-overviews/

Læringsrummets historie(r) (SES)

SES er et dialogredskab til brug i skoleudviklingsprocesser. Redskabet skaber opmærksomhed omkring det fysiske læringsmiljøs kvaliteter og mangler gennem at åbne op for samtaler omkring udvalgte steders fortid, nutid og potentielle fremtidige brug. I redskabets aktiviteter vælges vellidte og/eller interessante steder på skolen, som udforskes og videreudvikles gennem brug af viden, fantasi og storytelling.

Redskabet kan åbne for konstruktiv og ligeværdig dialog på tværs af forskellige grupper og aktører (f.eks. lærere, elever, skoleledere og arkitekter). Det kan bidrage til udviklingen af bedre læringsmiljøer gennem at øge opmærksomheden på de fysiske omgivelser og deres betydning og brug fra et brugerperspektiv. Derudover kan arbejdet med redskabet bidrage til udviklingen af et fælles stedbaseret tilhørsforhold.

Redskabet kan både anvendes i mindre, selvdrevne udviklingsprocesser af det fysiske læringsmiljø og som optakt til mindre og større renoveringsprojekter foretaget af eksterne partnere.

Instruktioner til brug af redskabet Læringsrummets historier PDF

Workshop-manual til Læringsrummets historier PDF

If you use our tools, please tell us about it!

 

We are really keen to get feedback from anybody that uses our tools or resources. Please tweet about what you did (and share photos) through #CollaborativeReDesignwithSchools

Erasmus + logo