Skip to main content

Pedagogical Walk-Through (PW)

Pedagogical Walk-Through (PW)

Evaluating different environments in schools and preschools and improving them

What is a pedagogical walk-through?

A pedagogical walk-through is used to evaluate different environments in schools and preschools as a way of improving them. First, a group of teachers walk through the areas and make notes about how they accommodate the kind of activities taking place in them. This is then followed by a discussion about the internal and external environments and how they might be changed and improved.

Walk-throughs have been used in different contexts with multi-professional teams and with children of different ages. A pedagogical walk-through is primarily a tool for teachers in different types of school to become more aware of the role of the physical environment for teaching and learning and how it can best be developed.

Pedagogical walk-through Instructions in English

Pedagogical Walk-through protocol in English

 

Vad är en pedagogisk gåtur?

En pedagogisk gåtur används för att utvärdera olika miljöer i skolor och förskolor som ett led i att utveckla dem. Den går ut på att en grupp lärare först gör en rundvandring i miljöerna och för anteckningar om hur de fungerar för den pedagogiska verksamheten som bedrivs där. Sedan förs, i direkt anslutning till gåturen, en diskussion om olika platser, såväl inomhus som utomhus, vilket väcker gemensam reflektion över möjliga förändringar och förbättringar av miljöerna. Gåturer har använts inom en rad områden, med grupper av olika professioner och med barn i olika åldrar. Pedagogiska gåturer är främst ett verktyg för lärare i olika skolformer för att bli mer medvetna om den fysiska miljöns roll för undervisning och lärande, och för att skaffa sig underlag för att utveckla den.

Pedagogical walk-through Instructions in Swedish

Pedagogical Walk-through protocol in Swedish

 

 

Pedagogical instructions image

Downloads in other languages

Pedagogical walk-through Instructions in Icelandic

Pedagogical walk-through protocol in Icelandic

Pedagogical Walk-Through Instructions in Portuguese

Pedagogical Walk-Through protocol in Portuguese

Pedagogical walk-through Instructions in Danish

 

 

Feedback

All of the tools and accompanying resources that appear on this website are going to be trialled in schools between September 2020 and December 2021. They are therefore not the final versions.

We are keen to have feedback from any practitioners (not part of a project trialling school) who come across our tools and use them during this time frame. Please provide your feedback below.

You can also Tweet about what you did (and share photos) through #CollaborativeReDesignwithSchools

 

Erasmus + logo