Skip to main content

Case study: Evaluation for future rebuild

Staff at a secondary school in Sweden, about to undergo renovation, use the Pedagogical Walk-Through tool to evaluate their current facilities in order to inform future change to the spaces. (This case study is written in: English/Svenska)

Evaluation for future rebuild

A secondary school in Sweden (students from 12-16 years of age) is due to undergo renovation. Staff used the Pedagogical Walk-Through tool  to evaluate the pedagogical qualities of the current facilities, in order to support scheduling, overall reflection and discussions regarding present strengths and weaknesses. These will inform decisions regarding present and future changes in the learning spaces, to increase the match between pedagogical practice, organizing and learning spaces.

Utvärdering för framtida ombyggnation

En högstadieskola I Sverige planerar för framtida renovering. Personalen använde verktyget Pedagogiska Gåturer för att utvärdera de befintliga lokalernas pedagogiska kvaliteter, för att stödja schemaläggning, allmän reflektion och diskussion gällande nuvarande styrkor och svagheter. På så vis stödjs framtida beslut gällande förändringar i nära framtid och på längre sikt, för att öka matchningen mellan pedagogisk verksamhet, organisering och lärmiljöer. Ladda ned fallstudien nedan för att läsa mer.