Skip to main content

Case study: Reflection for better use of facilities

A secondary school in Sweden is planning to undergo renovations. Staff use the School Development Evaluation Tool to evaluate the current facilities and assess the strengths and weaknesses. (The case study is written in: English/Svenska)

Reflection for better use of facilities

A secondary school in Sweden (students aged 12-16 years) was planning to undergo some renovation of its school buildings. In order to find out about the current pedagogical quality of the school spaces and their strengths and weaknesses, the staff used the School Development Evaluation Tool to encourage discussions and reflection and to consider future improvements. Read the full case study below to find out the details.

Reflektion för bättre användning av lokalerna

En högstadieskola i Sverige planerade för en framtida renovering av skolbyggnaderna. I syfte att undersöka de befintliga lokalernas pedagogiska kvaliteter samt styrkor och svagheter använde personalen verktyget för att främja diskussioner och reflektion, och överväga framtida förbättringar. Ladda ned fallstudien nedan för att läsa mer.